Bölümler

TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Sıra No

Anabilim Dalı

1

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

2

Anatomi Anabilim Dalı

3

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

4

Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı

5

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

6

Biyofizik Anabilim Dalı

7

Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı

8

Fizyoloji Anabilim Dalı

9

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

10

Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

11

Tıp Tarihi ve Etik Anabilim DalıDAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Sıra No

Anabilim Dalı

1

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

2

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

3

Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

4

Kardiyoloji Anabilim Dalı

5

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 

6

Radyoloji Anabilim Dalı

7

Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı

8

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

9

Aile Hekimliği Anabilim Dalı

10

Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

11

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

12

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

13

Nöroloji Anabilim Dalı

14

Adli Tıp Anabilim Dalı

15

Halk Sağlığı Anabilim Dalı

16

Acil Tıp Anabilim Dalı

17

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

18

Nükleer Tıp Anabilim Dalı

19

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

20

Spor Hekimliği Anabilim DalıCERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Sıra No

Anabilim Dalı

1

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

2

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

3

Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

4

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

5

Üroloji Anabilim Dalı

6

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

7

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

8

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

9

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

10

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

11

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

12

Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

13

Plastik, Rekonstürüktif ve Estetik Cerrahisi Anabilim DalıKADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI

Sıra No

Bilim Dalı

1

Perinatoloji Bilim DalıTIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Sıra No

Bilim Dalı

1

Tıbbi Viroloji Bilim Dalı

2

Temel İmmünoloji Bilim DalıİÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

Sıra No

Bilim Dalı

1

Hematoloji Bilim Dalı

2

Nefroloji Bilim Dalı

3

Gastroenteroloji Bilim Dalı

4

Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

5

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı

6

Yoğun Bakım Bilim Dalı

7

Geriatri Bilim Dalı

8

Romatoloji Bilim DalıÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

Sıra No

Bilim Dalı

1

Gelişimsel Pediatri Bilim Dalı

2

Neonatoloji Bilim Dalı

3

Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı

4

Çocuk Romatoloji Bilim Dalı

5

Çocuk Nöroloji Bilim Dalı

6

Çocuk Nefroloji Bilim Dalı

7

Çocuk Beslenme Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı

8

Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı

9

Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı

10

Çocuk Acil Bilim Dalı

11

Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı

12

Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı

13

Çocuk  Genetik Hastalıkları Bilim Dalı

14

Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

15

Çocuk  Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim DalıFERHAN ARSLAN
Güncelleme : 22.03.2019 09:53:38