Toplumsal Katkı

Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi "Kablosuz İletişim Tabanlı Embriyoloji Eğitim Seti" Geliştirdi.

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih TAŞ 14.06.2021 tarihinde, geliştirdiği Kablosuz İletişim Tabanlı Embriyoloji Eğitim Seti'nin patentini aldı.


 Dijital ve teknolojik gelişmelerin öne çıktığı günümüzde, temel tıp eğitimine katkı sağlayacak yardımcı eğitim materyalleri giderek önem kazanmaktadır. Bu noktada Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından ‘Ulusal Patent’ olarak tescil edilen, ‘Kablosuz İletişim Tabanlı Embriyoloji Eğitim Seti’ isimli buluşumuzun, temel tıp eğitimine katkı sağlayacağını düşünmekteyiz. 

‘Kablosuz İletişim Tabanlı Embriyoloji Eğitim Setinin’ çalışma prensibi özetle şu şekildedir: 

-Buluş, bir taban üzerine yerleştirilmiş iki yarım eğitim modeli parçasının birleştirilmesiyle oluşturulan, yarım parçalar içerisinde kablosuz bilgi aktarım yapısı barındıran ve bu sayede taban üzerindeki ekranda, yerleştirilen hücre, doku, organ veya organizma eğitim modeline ilişkin bilgilerin görüntülenebildiği bir eğitim seti ile ilgilidir. Buna göre zigottan, canlı bir organizmaya kadar ulaşan bütün embriyolojik gelişim süreci, hangi gelişim evresi anlatılmak hedefleniyorsa, birbiri üstüne gelecek modeller (matruşka sistemi şeklinde) kullanılarak gösterilebilecektir. 

Embriyolojideki gelişmelerin ayrıntılarıyla öğrencilere aktarılması önemlidir. Bu derslerde öğrenilen bilgiler; anatomi, histoloji, fizyoloji, patoloji ve jinekoloji gibi derslerin daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır. Dolayısıyla buluşumuz, öğrencilerin akademik başarısını, multidisipliner şekilde artırmaya yardımcı olacaktır.

FERHAN ARSLAN
Güncelleme : 3.06.2022 15:27:30