Teşkilat Şeması

                                                                                                                                                                          SİİRT ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ

AKADEMİK TEŞKİLAT ŞEMASI

 

 

 

DEKAN

 

 

 

 

FAKÜLTE KURULU

 

DEKAN YARDIMCILARI

 

YÖNETİM KURULU

 

 

 

 

 

TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI

 

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI

 

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI

 

 

 

 

1

Tıbbi Biyokimya

1

İç Hastalıkları

1

Kalp ve Damar Cerrahisi

2

Anatomi

2

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

2

Genel Cerrahi

3

Tıbbi Biyoloji

3

Tıbbi Genetik

3

Çocuk Cerrahisi

4

Tıbbi Mikrobiyoloji

4

Kardiyoloji

4

Göz Hastalıkları

5

Tıbbi Parazitoloji

5

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

5

Üroloji

6

Biyofizik

6

Radyoloji

6

Kadın Hastalıkları ve Doğum

7

Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim

7

Deri ve Zührevi Hastalıkları

7

Göğüs Cerrahisi

8

Fizyoloji

8

Göğüs Hastalıkları

8

Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları

9

Tıp tarihi ve Etik

9

Aile Hekimliği

9

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

10

Tıp Eğitimi

10

Tıbbi Farmakoloji

10

Ortopedi ve Travmatoloji

11

Histoloji ve Embriyoloji

11

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

11

Tıbbi Patoloji

12

Tıbbi Biyokimya

12

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

12

Beyin ve Sinir Cerrahisi

 

 

 

 

 

 

 

13

Nöroloji

13

Plastik Rekonstürüktif ve Estetik Cerrahisi

14

Adli Tıp

 

15

Acil Tıp

16

Halk Sağlığı

17

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

18

Nükleer Tıp

19

Radyasyon Onkolojisi

20

Spor Hekimliği                                                                                                                                                                 SİİRT ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ

İDARİ TEŞKİLAT ŞEMASI

 

 

 

DEKAN

 

 

DEKAN YARDIMCILARI

 

 

FAKÜLTE SEKRETERİ

 

 

 

YÖNETİM KURULU

 

 

 

 

 

FAKÜLTE KURULU

 

 

ÖZEL KALEM

 

 

YAZI İŞLERİ

 

BÖLÜM SEKRETERLİĞİ

 

ÖĞRENCİ İŞLERİ

 

TAHAKKUK, SATINALMA

 

TAŞINIR KAYIT VE KONTROL


Güncelleme : 25.09.2019 08:44:23